استخدام کارشناس حسابداری مسلط به امور مالیات و حقوق

خرم آباد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام پزشک عمومی درمرکز درمان سوء مصرف مواد روشنا

خرم آباد پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام ویزیتور باحقوق ثابت،پورسانت،بیمه،پاداش

خرم آباد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام پزشک عمومی باخوابگاه،مزایای عالی دربیمارستانی

خرم آباد پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام حسابدار ارشد،مسلط به کلیه امور حسابداری

خرم آباد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری دیپلم

استخدام خیاط آقا از معلولین سازمان بهزیستی

خرم آباد خدماتی - سایر دیپلم

استخدام دندانپزشک جهت کلینیک شبانه روزی شفا

خرم آباد پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام کارشناس فروش در شرکت کیمیا پژوهان گیتی

خرم آباد بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام فروشنده،آقا در فرش فرهی

خرم آباد فروشگاه - فروشنده دیپلم

استخدام کارشناس فروش نمایشگاه درشرکت نگین خودرو

خرم آباد بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات