طراح حرفه اي ناخن

تهران خدماتی - آرایشگاهی دیپلم

استخدام نیروی ارایشگاهی

تهران خدماتی - آرایشگاهی دیپلم

استخدام کارگر تعویض روغنی

تهران خدماتی - صنعتی زیر دیپلم

استخدام خیاط ماهر خانم (شلوارزنانه)

تهران خدماتی - سایر دیپلم

استخدام نظافتچی خانم

تهران خدماتی - نظافت دیپلم

منشی محدوده هروی

تهران خدماتی - سایر دیپلم

استخدام ناخن کار

تهران خدماتی - آرایشگاهی دیپلم

اجاره صندلی ارایشگاه مردانه

تهران خدماتی - صنعتی دیپلم

استخدام ناخن کار حرفه ایی

تهران خدماتی - آرایشگاهی دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات