كار كافه

تهران رستوران و کافی شاپ - باریستا و کافه من دیپلم

دعوت به همکاری پزشکmmt

تهران پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

بازاریاب با پورسانت عالی

تهران بازاریابی و فروش - کارشناس فروش کاردانی

استخدام سالنکار

تهران رستوران و کافی شاپ - سایر دیپلم

استخدام فروشنده بوتیک

تهران فروشگاه - فروشنده دیپلم

رستوران زنجیره ای د ل پ استخدام می کند

تهران رستوران و کافی شاپ - سایر دیپلم

دستيار حرفه اى

تهران خدماتی - آرایشگاهی دیپلم

کارشناس فروش بیمه با سابقه کار

تهران بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

کارمند آشنا به اینترنت و کامپیوتر

تهران مهندسی - کامپیوتر و IT دیپلم

استخدام ویزیتور

تهران بازاریابی و فروش - مدیر بازرگانی دیپلم

بعدی