استخدام دیپلم و فوق دیپلم مکانیک آقا

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام تعدادی نیروی برق کار ساختمان

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام تکنسین برق در کارخانه معتبر

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام تکنسین تعمیرات و تاسیسات در کارخانه معتبر

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام مونتاژکار الکترونیک خانم

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام تکنسین برق و مکانیک

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام نیروی فنی آشنا به شبکه بیسیم، دوربین و دکل

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام سرپرست تاسیسات

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام کارشناس برق و الکترونیک

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام تکنسین مکانیک

اصفهان مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات