نيازمند سرمايگذار

تهران مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

نیروی ماهر و نیمه ماهر برق کار

شمیران مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام راننده با ماشین

تهران مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

كارگر ساده با موتور

تهران مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

سالن کار پیک موتوری صندوقدار

تهران مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

نیازمند کمک حسابدار خانم

شهریار مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام همکارخانم

تهران مهندسی - برق و مکانیک زیر دیپلم

همکاری با مهندسین دارای پروانه اشتغال

تهران مهندسی - برق و مکانیک کارشناسی

استخدام تکنسین سرویسکار تعمیرکار

تهران مهندسی - برق و مکانیک زیر دیپلم

استخدام کارگر ساده

رباط کریم مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات