استخدام VIP

اصفهان بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام كارشناس تغذيه

اصفهان پزشکی - سایر کارشناسی

استخدام کارمند فروش در شرکت پخش نادی

اصفهان بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر در پیتزا فروشی

اصفهان رستوران و کافی شاپ - سایر دیپلم

استخدام کارمند برنامه ریزی و کنترل

اصفهان اداری و مالی - سایر کارشناسی

استخدام کارمند خانم آشنا به حسابداری و کامپیوتر

اصفهان اداری و مالی - امورمالی و حسابداری دیپلم

استخدام لیسانس کامپیوتر خانم جهت همکاری

اصفهان مهندسی - کامپیوتر و IT کارشناسی

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات