استخدام سنگ کار

 شرکت معتبر

  به سنگ کار جهت همکاری در شهرستان نیر نیازمندیم.

 شهر: اردبیل

 حداقل حقوق ماهیانه : توافقی

 حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم

 خدماتی - سایر

 اطلاعات تماس:


 حتماً در زمان ارتباط با آگهی دهنده اعلام کنید که آگهی را در کافه استخدام دیده اید.


آگهی های استخدام    قوانین و مقررات