استخدام کارشناس پشتیبانی

مشهد مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام آبدارچی

مشهد خدماتی - سایر دیپلم

استخدام تعدادی سردوزکار

مشهد خدماتی - سایر دیپلم

استخدام نیروی برقکار ماهر

مشهد مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام رویه کوب ماهر

مشهد خدماتی - سایر دیپلم

استخدام منشی جهت همکاری در آژانس سجاد

مشهد اداری و مالی - منشی و دفتردار دیپلم

استخدام منشی آقا یا خانم جهت کار در تاکسی تلفنی

مشهد اداری و مالی - منشی و دفتردار دیپلم

استخدام شرکت بینا افق ناظر

مشهد مهندسی - برق و مکانیک دیپلم

استخدام طراح و گرافیست در آموت

مشهد طراحی و گرافیک و هنر - photoshop & Corel دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات