استخدام انبار دار در فروشگاه اینترنتی پوشاک فیزا

ارومیه فروشگاه - انباردار دیپلم

استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت بازرگانی

ارومیه مهندسی - کامپیوتر و IT دیپلم

استخدام کارشناس کنترل کیفیت و بازرسی

ارومیه مهندسی - سایر کارشناسی

استخدام پزشک عمومی در یک مطب پوست معتبر

ارومیه پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت معتبر

ارومیه مهندسی - کامپیوتر و IT دیپلم

استخدام عضو هیات علمی دانشگاه در دانشگاه علم و فن

ارومیه آموزشی پژوهشی - مدرس و مربی دیپلم

استخدام کارشناس فروش در شرکت اسنپ فود

ارومیه بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری

ارومیه بازاریابی و فروش - سایر دیپلم

قبلی 
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات