کار پرسود سرمایه گذاری ماهانه

تبریز مهندسی - سایر دیپلم

استخدام حسابدار در شرکت صدرا فولاد

تبریز اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام نیروی جوان جهت پخش تراکت

تبریز خدماتی - سایر دیپلم

استخدام نیروی خانم یا آقا جهت بازاریابی

تبریز بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام بازاریاب خانم و آقا

تبریز بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام سرپرست تولید و منشی

تبریز اداری و مالی - منشی و دفتردار دیپلم

استخدام بازاریاب تلفنی مسلط به زبان فارسی

تبریز بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام همکار جهت کارهای فنی

تبریز خدماتی - سایر دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات