استخدام کارشناس فروش بيمه عمر

رشت بازاریابی و فروش - مدیر بازرگانی دیپلم

استخدام کارخانه معتبر مواد غذایی

رشت خدماتی - حمل و نقل دیپلم

استخدام نیروی خدماتی و مربی جهت مهد کودک

رشت آموزشی پژوهشی - مدرس و مربی دیپلم

استخدام شرکت پخش مواد غذایی

رشت بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام حسابدار بصورت تمام وقت مسلط به زبان انگلیسی

رشت اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کاردانی

استخدام نیروی پوستر چسبان

رشت خدماتی - سایر دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات