استخدام مهندس فنی و اجرایی در شرکت معتبر

بویراحمد مهندسی - برق و مکانیک کارشناسی

استخدام پشتیبان دستگاه خودپرداز

بویراحمد مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام بازاریاب درشرکت سُک سُک

بویراحمد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام تکنسین برق، مهندس برق در شرکت معتبر

بویراحمد مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام کارشناس فنی مهندسی در یک شرکت فنی و مهندسی معتبر

بویراحمد مهندسی - عمران و معماری کاردانی

استخدام سرپرست نظارت کارگاهی و مسئول دفتر فنی

بویراحمد مهندسی - عمران و معماری کاردانی

استخدام مسئول توزیع در فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰

بویراحمد مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام آشپز جهت کار در رستوران

بویراحمد رستوران و کافی شاپ - آشپز دیپلم

قبلی 
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات