استخدام مدیر کارخانه

کرمانشاه اداری و مالی - مدیریت دیپلم

استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان در شرکت سامان کیش

کرمانشاه مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام کارگر خط تولید در یک واحد صنعتی

کرمانشاه خدماتی - صنعتی دیپلم

استخدام کارشناس فروش آقا

کرمانشاه بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام کارشناس حسابداری در فروشگاه افق کوروش

کرمانشاه اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کاردانی

قبلی 
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات