استخدام فروشنده

قم فروشگاه - فروشنده دیپلم

اعطای نمایندگی در زمینه بهداشت

قم آموزشی پژوهشی - سایر دیپلم

استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت فراپرواز

قم مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام طراح (گرافیست) در گروه هنری تارادیس

قم طراحی و گرافیک و هنر - photoshop & Corel دیپلم

استخدام مدیرمالی آقا در شرکت روشنگران صبح امید

قم اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کاردانی

استخدام حسابدار در شرکت خدماتی مهندسین مشاور طرح و نقش

قم اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر

قم اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کارشناسی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی

قم بازاریابی و فروش - مدیر بازرگانی کارشناسی

استخدام کارشناس تولیدمحتوا

قم مهندسی - کامپیوتر و IT دیپلم

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات