استخدام سرپرست و کارشناس آموزش و پشتیبانی

سمنان آموزشی پژوهشی - پژوهشگر و کارشناس آموزش دیپلم

استخدام بازاریاب میدانی در یک شرکت معتبر

سمنان بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام پزشک داروساز جهت مسئول فنی شرکت دارویی

سمنان پزشکی - آزمایشگاه و داروخانه دکتری

استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت الکترو نیروی رعد

سمنان مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام مسئول فروش تجهیزات پزشکی

سمنان پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام نماینده علمی

سمنان آموزشی پژوهشی - سایر دیپلم

قبلی 
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات