استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر

سمنان بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان

سمنان مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری

سمنان مهندسی - کامپیوتر و IT دیپلم

استخدام ناظر پروژه در یک شرکت معتبر

سمنان مهندسی - سایر کارشناسی

استخدام کارشناس صنایع غذایی در کارخانه تولید کیک

سمنان مهندسی - صنایع و معدن کارشناسی

استخدام مدیر فروش در یک فروشگاه معتبر

سمنان بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام ویزیتور دارویی

سمنان بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام حسابدار فروش

سمنان اداری و مالی - امورمالی و حسابداری کاردانی

استخدام مدیر فروش و سرپرست شعبه

سمنان بازاریابی و فروش - کارشناس فروش دیپلم

استخدام مهندس مکانیک جهت شرکت معتبر

سمنان مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات