استخدام شرکت پخش مواد غذایی نیکو

شهرکرد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام تعدادی بازاریاب جهت تکمیل کادر فروش

شهرکرد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام شرکت بازرگانی شمیم تجارت نماینده انحصاری پخش

شهرکرد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام کارمند امور اداری

شهرکرد اداری و مالی - سایر دیپلم

استخدام حسابدار

شهرکرد اداری و مالی - امورمالی و حسابداری دیپلم

استخدام شرکت ماهان پخش توزیع کننده مواد غذائی و بهداشتی

شهرکرد بازاریابی و فروش - بازاریاب دیپلم

استخدام برنامه نویس مسلط به PHP

شهرکرد مهندسی - کامپیوتر و IT کاردانی

استخدام نیروی فنی

شهرکرد مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام مونتاژ کار

شهرکرد مهندسی - برق و مکانیک کاردانی

استخدام جهت کاور دوزی مبلمان ثنا

شهرکرد خدماتی - سایر دیپلم

آگهی های استخدام    قوانین و مقررات