استخدام دو نفر کارشناس ارشد معدن

ایلام مهندسی - صنایع و معدن کارشناسی ارشد

استخدام پزشک عمومی و دندانپزشک با مکان و حقوق مناسب

ایلام پزشکی - پزشکی و بیمارستان دکتری

استخدام مهندس شیمی و کاردان شیمی

ایلام مهندسی - شیمی و مواد کاردانی

استخدام رییس شعبه در شرکت پرداخت الکترونیک سامان

ایلام اداری و مالی - مدیریت دیپلم

استخدام مدیر اداری جهت یک شرکت فعال

ایلام اداری و مالی - مدیریت دیپلم

استخدام شرکت آریا رود پارس

ایلام مهندسی - عمران و معماری کاردانی

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل سواری

ایلام خدماتی - حمل و نقل دیپلم

استخدام مهندس عمران جهت سرپرستی پروژه ساختمان

ایلام مهندسی - عمران و معماری کاردانی

استخدام سرپرست شعبه درشرکت پرداخت الکترونیک سامان

ایلام مهندسی - کامپیوتر و IT کارشناسی

بعدی
آگهی های استخدام    قوانین و مقررات